Footer – Privacy Statement (F9)2021-10-16T13:46:31+02:00

Privacy Statement Master My Energy

Dit is de Privacy Statement van Master My Energy (MME). Wij hopen dat je energie krijgt van het lezen van onze Privacy Statement, want wij hebben ontzettend ons best gedaan en blijven dat doen om jouw privacy te waarborgen. Dat voelen wij als onze verantwoordelijkheid. In deze statement leggen wij jou uit hoe wij dat zullen doen. En mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je altijd een email sturen naar privacy@mastermyenergy.com.

FAQ (Frequent Asked Questions)

1. Wanneer is deze Privacy Statement van toepassing?2021-10-16T13:48:42+02:00
Deze Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Master My Energy, ook van verwerking van persoonsgegevens op onze website.
2. Wie is verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?2021-10-16T13:49:29+02:00

Master My Energy B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door Master My Energy.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?2021-10-16T13:49:45+02:00

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou via onze website:

 • Voornaam en achternaam
 • Je email adres
 • Je IP-adres
4. Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?2021-10-16T13:50:03+02:00

1. Voor de technische en functionele organisatie van onze website 

Als je onze website bezoekt zal onze web-administratie data over je gebruik verzamelen zodat wij onze website optimaal kunnen laten functioneren voor jou of om bijvoorbeeld hacken tegen te gaan.
Wij doen dit omdat wij een gerechtvaardigd belang hierbij hebben, zowel voor jou als voor Master My Energy.

2. Om jou onze online programma’s en/of diensten beschikbaar te stellen die op onze website te vinden is.
Wij doen dit omdat wij een gerechtvaardigd belang hierbij hebben, bijvoorbeeld bij gratis programma’s of omdat we een overeenkomst met je hebben gesloten voor de uitvoering van deze overeenkomst. 

3. Om jouw gegevens op te nemen in onze administratie.
Wij doen dit omdat wij op grond van de wet verplicht zijn een financiële administratie bij te houden.

5. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?2021-10-16T13:50:57+02:00

Naast Master My Energy en haar werknemers hebben de volgende partijen toegang tot jouw persoonsgegevens:

  • De webhost, voor het hosten van onze website
  • Organisaties die automatisch onze (digitale) nieuwsbrieven versturen 
  • Organisaties die software ontwikkelen om formulieren op de website te plaatsen 
  • Administrateurs voor de verwerking van financiële persoonsgegevens
 • Print-bedrijven
 • Forensische specialisten

Als wij derde partijen toegang geven tot jouw persoonsgegevens, dan treffen wij altijd de wettelijk vereiste maatregelen in de contracten die wij hebben met deze derde partijen. Zo vragen we derde partijen om jouw persoonsgegevens heel goed te beveiligen of direct te vernietigen als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Ze mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken op een manier dat toegestaan is in de wet en niet anders.

Als jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte dan sluiten wij altijd de EU Standard Contractual Clauses met deze derde partijen.

In alle andere gevallen zullen we nooit jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen tenzij de wet of een rechter ons dat verplicht. 

 

6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?2021-05-21T07:10:12+02:00

Master My Energy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat voorkomen wordt dat jouw persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatig worden gebruikt. Zo maken wij gebruik van persoonlijke accounts, zodat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is. We zorgen ervoor dat wij met de IT- leverancier waar wij zaken mee doen een verwerkersovereenkomst met ons hebben gesloten. We trainen het personeel van Master My Energy regelmatig zodat zij zich er bewust van zijn dat Master My Energy zich verantwoordelijk voelt voor jouw persoonsgegevens. 

7. Bewaartermijn van uw gegevens2021-05-21T07:10:08+02:00

Master My Energy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de wet wat dit betreft. Zo schrijft de wet ons voor dat wij onze administratie tenminste 7 jaar moeten bewaren. Daarnaast houden wij ons aan de regels van de NVP Sollicitatiecode als het om gegevens met betrekking tot een sollicitatie gaat. 

8. Jouw rechten2021-05-21T07:10:03+02:00

Onder de toepasselijke wetgeving kun je de volgende rechten hebben:

A. Recht tot toegang tot je data

Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken en welke dit dan zijn. Voor meer informatie hierover klik hier.

B. Recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen  

Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze niet correct zijn. Je kunt ons ook vragen om je gegevens te verwijderen als het voor Master My Energy niet langer meer nodig is om jouw persoonsgegevens te verwerken en we dus geen grond meer hebben om nog langer jouw persoonsgegevens te bewaren, of omdat jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of omdat wij volgens get recht van een andere EU-land of volgens EU recht niet langer jouw persoonsgegevens mogen bewaren.

C. Recht om een beperking aan te brengen in de verwerking van jouw persoonsgegevens 

Je kunt een beperking aanbrengen in de verwerking van een (deel van de) verwerking van jouw persoonsgegevens als 1) je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist, 2) als de verwerking onrechtmatig is, of 3) als je liever bezwaar maakt dan je recht om te verwijderen uitoefent. 

D. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens  

Als je het niet eens beent met de manier waarop we jouw gegevens verwerken dan kun je daar bezwaar tegen maken.

E.Recht van gegevensoverdraagbaarheid  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens van Master My Energy te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

F. Recht om een klacht in te dienen  

Je hebt het recht om een klacht tegen Master My Energy in te dienen als jij je zorgen maakt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens hebben gebruikt. Neem dan eerst contact op met ons op: privacy@mastermyenergy.com. Je hebt kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder gegevensbescherming van Master My Energy dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie hier.

 

Ga naar de bovenkant