Doe je energiecheck

// Here we register our "send_form" function to handle our AJAX request, do you remember the "superhypermega" hidden field? Yes, this is what it refers, the "send_form" action. add_action('wp_ajax_send_form', 'send_form'); // This is for authenticated users add_action('wp_ajax_nopriv_send_form', 'send_form'); // This is for unauthenticated users. /** * In this function we will handle the form inputs and send our email. * * @return void */ function send_form(){ // This is a secure process to validate if this request comes from a valid source. check_ajax_referer( 'secure-nonce-name', 'security' ); /** * First we make some validations, * I think you are able to put better validations and sanitizations. =) */ if ( empty( $_POST["name"] ) ) { echo "Insert your name please"; wp_die(); } if ( ! filter_var( $_POST["email"], FILTER_VALIDATE_EMAIL ) ) { echo 'Insert your email please'; wp_die(); } if ( empty( $_POST["comment"] ) ) { echo "Insert your comment please"; wp_die(); } // This is the email where you want to send the comments. $to = 'ourcompanysemail@example.com'; // Your message subject. $subject = 'Now message from a client!'; $body = 'From: ' . $_POST['name'] . '\n'; $body .= 'Email: ' . $_POST['name'] . '\n'; $body .= 'Message: ' . $_POST['comment'] . '\n'; // This are the message headers. // You can learn more about them here: https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_mail/ $headers = array('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); wp_mail( $to, $subject, $body, $headers ); echo 'Done!'; wp_die(); }
// Here we register our "send_form" function to handle our AJAX request, do you remember the "superhypermega" hidden field? Yes, this is what it refers, the "send_form" action. add_action('wp_ajax_send_form', 'send_form'); // This is for authenticated users add_action('wp_ajax_nopriv_send_form', 'send_form'); // This is for unauthenticated users. /** * In this function we will handle the form inputs and send our email. * * @return void */ function send_form(){ // This is a secure process to validate if this request comes from a valid source. check_ajax_referer( 'secure-nonce-name', 'security' ); /** * First we make some validations, * I think you are able to put better validations and sanitizations. =) */ if ( empty( $_POST["name"] ) ) { echo "Insert your name please"; wp_die(); } if ( ! filter_var( $_POST["email"], FILTER_VALIDATE_EMAIL ) ) { echo 'Insert your email please'; wp_die(); } if ( empty( $_POST["comment"] ) ) { echo "Insert your comment please"; wp_die(); } // This is the email where you want to send the comments. $to = 'ourcompanysemail@example.com'; // Your message subject. $subject = 'Now message from a client!'; $body = 'From: ' . $_POST['name'] . '\n'; $body .= 'Email: ' . $_POST['name'] . '\n'; $body .= 'Message: ' . $_POST['comment'] . '\n'; // This are the message headers. // You can learn more about them here: https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_mail/ $headers = array('Content-Type: text/html; charset=UTF-8'); wp_mail( $to, $subject, $body, $headers ); echo 'Done!'; wp_die(); }
1-Ik heb moeite mij te focussen en te concentreren.
2- Ik slaap goed en word uitgerust wakker.
3- Ik raak snel buiten adem.
4- Ik beweeg minimaal 5x per week bewust.
5- Ik heb meer dan 3 eetmomenten (maaltijden & tussendoortjes) per dag.
6- Ik eet minimaal 25 verschillende groenten, verse kruiden en specerijen in een week.
7- Ik poep elke dag.
8- Na het eten heb ik vrij snel weer trek.
9- Ik heb geen rust in mijn hoofd (malende gedachten)
10- Ik ben regelmatig moe.
11- Ik kan goed luisteren naar de signalen van mijn lichaam.
12- Ik voel mij regelmatig angstig.
13- Het lukt mij om mijn doelen te bereiken.
14- Ik word geleefd.
15- Ik ben blij met wat ik doe.
16- Ik stel dingen vaak uit.