Disclaimer

Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Op de website wordt algemene informatie verstrekt over onze werkwijze gebaseerd op de. Hiermee is niet beoogd om medisch advies te verlenen voor concrete situaties.

De op de website getoonde informatie wordt door MasterMyEnergy BV met de groots mogelijke zorg samengesteld en onderhouden, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Verwijzingen naar sites die niet door MasterMyEnergy BV  worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

MasterMyEnergy BV garandeert evenmin dat haar website foutloos of ononderbroken zal functioneren. MasterMyEnergy BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MasterMyEnergy BV  de inhoud van deze website te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door MasterMyEnergy BV.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten. 

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.
MasterMyEnergy BV is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op informatie op deze website.