Welkom bij de community van Master My Energy

In deze online omgeving vind je:

  • mogelijkheden om vragen te stellen aan onze coaches
  • mogelijkheden om een ander te helpen met jouw waardevolle tips en ervaring
  • mensen die waarde hechten aan een happy and healthy lifestyle

Spelregels Community

Om in onze missie te slagen hebben we strikte regels opgesteld waaraan de leden van de community zich moeten houden. Dit zijn de regels:

  • Je bent ten alle tijde respectvol naar elkaar
  • Je gebruikt geen geweldadige en/of haatdragende content
  • Je respecteert elkaars mening en privacy
  • Je maakt je niet schuldig aan laster, belediging of intimidatie
[bbp-single-forum id=5293]